slide7
slide5
slide4
slide6

Dansföreningen Glada Fötter

Vi har årsmöte onsdagen 31 mars 2017 kl. 9:00 Kakhuset i Särö. Samtliga medlemmar hälsas välkomna!

Verksamhetsberättelse 2016-01-01 – 2016-12-31

Årsmöte hölls 2016-03-23 på Kulturhuset Fyren

Vid mötet fördelades platserna för ett år:

Ordförande för verksamhetsåret: János Misurák

Sekreterare: Hanna Misurak

Kassör: Hanna Misurak

Ledamot: Stina Wiberg

Suppleanter: Hjalte Wiberg, Per Broström

 

Dansföreställningarna Sommarens Hjältar i Maj 2016 och Nötknäpparen och And The Show Goes On i November 2016. I det närmaste utsålda föreställningar. Deltog gjorde totalt 21 dansgrupper fördelade på olika nummer.

Hanna Misurak & Janos Misurak stod personligen för kostnaden för programblad och diplom till deltagarna.

 

Under våren & hösten 2016 fick balett 6-8 år, balett 6-8 år forts., balett 6-8 år advanced, dansmix 1-3 samt balett 9-12 år aktivitetsstöd från fritid föreningsservice för sina danstillfällen.

 

Medlemsantal våren 2016 – 192

Medlemsantal hösten 2016 – 197

 

Inga övriga frågor

Verksamhetsberättelse för dansföreningen Glada Fötter

Verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Årsmöte hölls 2015-03-05 på Kulturhuset Fyren

Vid mötet fördelades platserna i styrelsen för ett år:

Ordförande för verksamhetsåret: Janos Misurak

Sekreterare: Hanna Misurak

Kassör : Hanna Misurák

Ledamot: Stina Wiberg, Sara Fogelin, Hanna Osvald Sahlin

Suppleanter: Sara Mäkinen, Amanda Wennstam

Dansföreställningen Smått & Blandat söndag 13 December , 2 föreställningar. I det närmaste utsålda föreställningar.

Deltog gjorde totalt 21 dansgrupper fördelade på olika nummer .

Hanna Misurák & Janos Misurák stod personligen för kostnaden för programblad och diplom till deltagarna.

Under våren fick barndans balett 6-8 år, balett 9-12 år, Dansmix 1, Dansmix 2 och Dansmix 3 aktivitetsstöd från fritid föreningsservice för sina danstillfällen.

Balett 6-8 år, Balett 9-12 år, dansmix 1, Dansmix 2 och Dansmix 3 har under hösten 2014 fått aktivitetsstöd från fritid föreningsservice

vid sina danstillfällen.

Medlemsantal våren 2015: 192

Medlemsantal hösten 2015: 198

Å styrelsens vägnar

Kungsbacka 2016-03-23

Ordförande

Janos Misurák

 

Verksamhetberättelse för verksamhetsåret 2012

Dansföreningen Glada Fötter.
Årsmöte hölls på kulturhuset Fyren 2012-03-29.
Till ordförande för verksamhetsåret utsågs Sara Mäkinen.
Övriga ledamöter som valdes på årsmötet: Katharina Westerberg, Anneli Holm, Anna Karin Lundin, Sanna Holmberg, Ylva Manilla.
Efter årsmötet konstituerades styrelsen enligt följande:
Sekreterare: Katharina Westerberg
Kassör: Anneli Holm
Ledamot: Anna Karin Lundin
Suppleanter: Sanna Holmberg, Ylva Manilla.
På centimetermaran i juni 2012 på Kungsbacka torg representerades föreningen med ett bord för att visa sin verksamhet.

2 föreställningar på Kungsbacka teater söndag 6 maj vid namn: Cirkus Fantastico med 9 olika nummer och sammanlagt 13 olika dansgrupper deltog, dessa grupper repeterade på olika tider under lördagen 5 maj. Kultur& Turism stod för kostnaden av programblad och diplom till de medverkande.
Föreställningarna var i det närmaste slutsålda med närmare 1000 personer totalt i publiken.

I augusti träffades styrelsen för att skicka ut foto som togs i samband med föreställningen. Styrelsen sorterade och postade till samtliga som beställt foto.
Samtidigt hölls ett informellt styrelsemöte.

Medlemsantal våren 2012: 202
Medlemsantal hösten 2012: 220.

Å styrelsens vägnar
Fjärås 2013-02-27

Ordförande Sara Mäkinen

Styrelsen för verksamhetsåret 2013
Ordförande: Sara Mäkinen
Sekreterare: Katharina Westerberg
Kassör: Anneli Holm
Ledamot: Christine Friberg
Suppleanter: Sanna Holmberg, Ylva Mannila