slide7
slide5
slide4
slide6

Barndans steg 2 för barn 6-7 år

Barndans2
Vi fortsätter på steg 1 men nu gör vi mer sammansatta danser och längre stegsekvenser. Improvisationsmomenten blir mer uttrycksfulla. Vi arbetar med musikaliteten och taktkänslan.