slide7
slide5
slide4
slide6

Anmälan

Anmälningsregler

 • Anmälan skall ske skriftligt, via vår webbsida,anmälan är bindande och anmälningsavgiften skall erläggas samtidigt. OBS! Anmälan är först registrerad efter inkommen betalning! Betalning sker via överföring till: 51501038273 Bank: SEB (vanligt företagskonto, ej giro. Clearingnummer: 5150 Kontonummer: 1038273).
 • Under 18 år? – Då måste målsman göra anmälan
 • Anmälan är bindande
 • Ångerrätt enligt distansavtalslagen – Du har från den dagen du skickat in din anmälan 14 dagars ångerrätt. Senaste avanmälan 7 dagar före kursstart. Då återbetalas erlagt kursavgift utom 75:- som utgör administrativ kostnad. Observera att avanmälan måste göras.
 • Vid varaktigt förhinder såsom långvarig sjukdom eller flyttning till annan ort återbetalas kursavgiften med avdrag för de lektionstillfällen som varit.
 • Andra anledningar till avbrott sker i samråd mellan Danseriet och målsman, det åligger målsman att utan dröjsmål kontakta danseriet, efter 5 lektionstllfällen återbetalas inte kursavgift. Kallelse skickas hem till er ca 2 veckor före kursstart. Den som gjort anmälan ansvarar själv för att hålla sig underrättad om terminsplaneringen avseende start, lovdagar m.m. Den informationen finns under fliken Schema.
 • Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.
 • Vid anmälan av fel eller brister vänligen kontakta Danseriet på info@danseriet.se
 • Vid tvist med Danseriet har du möjlighet att få ärendet prövat utanför domstol av Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Arn prövar tvister mellan konsument och företag.
 • Danseriets Organisationsnummer: 790628-5585
 • Läs mer om: Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler  på www.konsumentverket.se

.

Avgifter hösten 2019

1250:- för en termin på 12 gånger (danslek och barndans)

1350:- för Dansmix, Musikal och Balett 12 gånger barn & ungdom

700:- Tåklass 12 ggr. 30 min

30kr per elev går till medlemsavgift i vår dansförening Glada fötter.
100:- Syskonrabatt per kurs
GILLA danseriet på Facebook och dra själv av 30:- på avgiften!

(OBS: gäller bara nya elever på Danseriet hösten 2019)

anmalan

Fyll i anmälan nedanför: