slide7
slide5
slide4
slide6

Danslek 2 för barn 4-5 år

Danslek2
Vi lär oss dansens grunder på ett lustfyllt och lekfullt sätt genom fantasi och improvisation. Känslan för rytm och musikalitet övas, likaså motoriken, rums- och kroppsuppfattningen.