slide7
slide5
slide4
slide6

Danslek 1 för barn 3-4 år

Danslek1Vi sjunger, dansar och ”ramsar”. Samtidigt tränas kroppsuppfattning, motorik, musikalitet och fantasi. Barnen lär sig att uttrycka sig på olika sätt med kroppen.