slide7
slide5
slide4
slide6

Stor & liten dans

storoliten1
Danslek sjung, fantisera och utveckla motoriken tillsammans med mamma , pappa eller annan vuxen, tillsammans tränar vi kroppen och knoppen. Bra förberedelse inför Danslek 1.
Kursen är på 10 gånger/termin